Survey Results

Research Paper

Suggested citation:
Kovač, P.; Umek, L.; Ravšelj, D.; Aristovnik, A. Impact of COVID-19 on the digitalisation of administrative procedures: Lessons from Slovenian administrative units. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 2021, letn. 58, št. posebna številka, str. 652-669, 693-694.